Ponuda SUPER paketa internet pristupa
brzina do
5 / 1.25
cena
1100
setup
0
brzina do
10 / 2.50
cena
1500
setup
0
brzina do
15 / 3.75
cena
1900
setup
0
brzina do
20 / 5
cena
2500
setup
0
 • do 5 e-mail adresa
 • ponuda SUPER paketa pristupa važi samo za fizicka i pravna lica
 • FUP POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja) popust se automatski odobrava i obračunava za fizicka lica, po sledećim uslovima:
  1. blagovremena uplata + saobraćaj manji od 300GB odobrava se 1x FUP popust
  2. blagovremena uplata + saobraćaj manji od 150GB odobrava se 2x FUP popust
 • KPO POPUST - za korisnike koji poseduju opremu odobrava se u iznosu od 100 dinara do kraja minimalne ugovorene obaveze
 • Ponuda važi za nove korisnike i postojeće CAT korisnike kojima je istekla minimalna ugovorena dužina korišcenja usluge ili im je ostalo 6 ili manje meseci do isteka ugovorne obavezerobaveze
 • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređen vremenski period po nepromenjenim uslovima
 • Paketi pristupa nisu namenjeni profesionalnoj upotrebi, streamingu i videonadzorima sa kontinualnim protocima
 • Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om, u primeni od 15.11.2016. godine.

MERCUSYS MW325R


2.400 RSD

TP-Link WR840N


2.350 RSD

Netis WF2411E


1.490 RSD

Mercusys AC1200


4.600 RSD