CENOVNIK CAT ProNET INTERNET PAKETA PRISTUPA

Ponuda ProNET paketa pristupa za profesionalnu upotrebu i firme, podrazumevaju prioritet u saobraćaju i podršci.

ProNET 1

Brzina u Mb/s

8 / 3

Cena

1.400

... sa FUP <200GB 1.200
... sa FUP <100GB 1.100

ProNET 2

Brzina u Mb/s

12 / 3

Cena

1.750

... sa FUP <300GB 1.450
... sa FUP <150GB 1.300

ProNET 3

Brzina u Mb/s

16 / 3

Cena

2.100

... sa FUP <400GB 1.700
... sa FUP <200GB 1.500

ProNET 4

Brzina u Mb/s

20 / 4

Cena

2.450

... sa FUP <500GB 1.950
... sa FUP <250GB 1.700

ProNET 5

Brzina u Mb/s

24 / 4

Cena

2.950

... sa FUP <600GB 2.350
... sa FUP <300GB 2.050

ProNET 6

Brzina u Mb/s

64 / 8

Cena

Pozovite

... sa FUP  
... sa FUP  

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Cenovnik je u primeni od 15.07.2020. godine
 • Cene su izražene sa obračunatim PDV-om za Ugovornu obavezu 24 meseca
  • za minimalnu ugovornu obavezu od 12 meseci cena odabranog paketa se uvećava za 200 dinara, odnosno
  • za minimalnu ugovornu obavezu od 03 meseca cena odabranog paketa se uvećava za 400 dinara, sa avansnom uplatom za dati period i SETUP troškove
 • Paket pristupa ProNET 1 je namenjen za isturene objekte/poslovnice postojećih korisnika CAT usluga.
 • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređeni vremenski period
 • Ponuda ProNET paketa pristupa važi za fizička i pravna lica sa povremenim potrebama preko predviđene mesečne kvote i nije namenjena strimingu i video nadzorima
 • FUP POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja ) popust je automatski odobrava i obračunava na osnovu količine ostvarenog saobraćaja u predhodnom periodu
 • KPO POPUST - Odobrava se korisnicima koji poseduju opremu za fiksni bežični pristup, iznosi 100dinara (umanjuje navedenu cenu)
 • FIKSNA JAVNA IP ADRESA - možete iznajmiti fiksnu javnu IP adresu po ceni 420 dinara/mesečno , odnosno za avansne uplate 4.200 dinara/godišnje
 • PRIORITETNO ODRŽAVANJE - samo za korisnike ProNET paketa, podrazumeva servis internet konekcije na glavnom vodu ( kablu pre rutera i samog WiFi uređaja ). Za prijave do 12h, servis biće obavljen istog dana u najkraćem mogućem roku, a za prijave posle 12h najkasnije u roku od 24 časa. Rešavanje problema u mreži korisnika (LAN) je tema posebnog cenovnika usluga održavanja i pomoći na terenu.