CENOVNIK CAT INTERNET USLUGA, PAKETI PRISTUPA KUĆNI NET

Cene su izražene sa obračunatim PDV-om za Ugovornu obavezu 24 meseca i elektronsku dostavu računa.
U primeni od 01.04.2022. godine (PDF)

- Paketi KLASIK 1 (8/1) i KLASIK 2 (12/2) prelaze na paket KUĆNI NET 1 (10/2)
- Paketi KLASIK 3 (16/2) i KLASIK 4 (20/3) prelaze na paket KUĆNI NET 2 (20/3)
- Paket KLASIK 5 (24/3) prelazi na KUĆNI NET 3 (30/4)

KUĆNI NET 1

Brzina u Mb/s

10 / 2

Cena

1.500

- za ostvareni saobraćaj manji od 250GB sa FUP popustom
1.300
- za ostvareni saobraćaj manji od 150GB sa FUP popustom
1.200

 

KUĆNI NET 2

Brzina u Mb/s

20 / 3

Cena

1.750

- za ostvareni saobraćaj manji od 250GB sa FUP popustom 1.500
- za ostvareni saobraćaj manji od 150GB sa FUP popustom 1.400

 

KUĆNI NET 3

Brzina u Mb/s

30 / 4

Cena

2.000

- za ostvareni saobraćaj manji od 250GB sa FUP popustom 1.700
- za ostvareni saobraćaj manji od 150GB sa FUP popustom 1.600

 

KUĆNI NET 4

Brzina u Mb/s

40 / 5

Cena

2.300

- za ostvareni saobraćaj manji od 250GB sa FUP popustom 1900
- za ostvareni saobraćaj manji od 150GB sa FUP popustom 1800

 

Ostali parametri

  • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređen vremenski period
  • Ponuda Kućni NET paketa pristupa predviđen je za fizička, nije namenjen za potrebe kontinualnih protoka (striming, video nadzor …) ukoliko korisnik 3 i više meseci prelazi kvotu od 750GB/mesečno CAT zadržava pravo da korisniku promeni paket pristupa na adekvatni paket iz PRONET ponude
  • FUP-1 i 2 POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja) popust se automatski odobrava i obračunava
  • FUP-3 POPUST – Politika Fer Korišćenja odnosi se na korisnike koji duže od 2 godine koriste CAT usluge, 50 dinara
  • KPO POPUST  - odobrava se za korisnike koji poseduju opremu u iznosu 100 dinara
  • FIKSNA JAVNA IP ADRESA – nije predviđena, pozovite da se informisete o ProNET paketima pristupa
  • Održavanje u roku od 48 časova od prijave smetnje
  • Korisnik je u obavezi da dostavi svoju email adresu na koju će CAT slati račune za internet i druge pružene usluge

 

  Ugovorna obaveza
24 meseca
Ugovorna obaveza
12 meseci
Ugovorna obaveza
3 meseca
SETUP
jednokratna naknada za zasnivanje
pretplatničkog odnosa
0 1.200 2.400
Cene paketa se uvećavaju 0 + 200 + 400
Plaćanje od 01. do 20. u mesecu od 01. do 20. u mesecu AVANSNO, pozovite
za dodatne informacije
Radovi na terenu po sat
- u slučaju oštećenja opreme i/ili glavnog kabla
- na delu mreže korisnika iza prvog rutera
- za ostale radove po zahtevu korisnika
1.800 2.400 3.000
Štampanje računa i dostava + 100 + 100 + 100
FUP-1 i 2 popust se obračunava DA DA NE
FUP-3 popust se obračunava DA NE NE