Ponuda KLASIK paketa internet pristupa
brzina do
8 / 2 Mbps
cena
1000
setup
0
brzina do
12 / 2 Mbps
cena
1200
setup
0
brzina do
16 / 2 Mbps
cena
1400
setup
0
brzina do
20 / 2 Mbps
cena
1600
setup
0
  • 1 e-mail adresa
  • ponuda KLASIK paketa pristupa važi samo za fizicka lica
  • FUP POPUST se ne odobrava za KLASIK pakete
  • KPO POPUST - AKCIJA do 01.04.2017.godine, za korisnike koji poseduju opremu odobrava se u iznosu od 200 dinara do kraja minimalne ugovorene obaveze
  • Ponuda važi za nove korisnike i postojeće CAT korisnike kojima je istekla minimalna ugovorena dužina korišcenja usluge ili im je ostalo 6 ili manje meseci do isteka ugovorne obavezerobaveze
  • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređen vremenski period po nepromenjenim uslovima
  • Paketi pristupa nisu namenjeni profesionalnoj upotrebi, streamingu i videonadzorima sa kontinualnim protocima
  • Cene su izražene u dinarima sa obračunatim PDV-om, u primeni od 15.03.2018. godine.

MERCUSYS MW325R


2.400 RSD

TP-Link WR840N


2.350 RSD

Netis WF2411E


1.490 RSD

Mercusys AC1200


4.600 RSD