CENOVNIK CAT KLASIK INTERNET PAKETA PRISTUPA

Ponuda KLASIK paketa pristupa važi za fizička lica, kao pojedinačna potreba ili kao porodični/kućni izlaz na internet mrežu.

KLASIK 1

Brzina u Mb/s

8 / 1

Cena

1.350

... sa FUP <200GB 1.150
... sa FUP <100GB 1.050

KLASIK 2

Brzina u Mb/s

12 / 2

Cena

1.500

... sa FUP <300GB 1.300
... sa FUP <150GB 1.200

KLASIK 3

Brzina u Mb/s

16 / 2

Cena

1.650

... sa FUP <400GB 1.450
... sa FUP <200GB 1.350

KLASIK 4

Brzina u Mb/s

20 / 3

Cena

1.800

... sa FUP <500GB
1600
... sa FUP <250GB
1500

KLASIK 5

Brzina u Mb/s

24 / 3

Cena

2.400

... sa FUP <600GB 2.000
... sa FUP <300GB 1.800

KLASIK 6

Brzina u Mb/s

32 / 4

Cena

uskoro

... sa FUP  
... sa FUP  

OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Cenovnik je u primeni od 15.07.2020. godine
 • Cene su izražene sa obračunatim PDV-om za Ugovornu obavezu 24 meseca
  • za minimalnu ugovornu obavezu od 12 meseci cena odabranog paketa se uvećava za 200 dinara, odnosno
  • za minimalnu ugovornu obavezu od 03 meseca cena odabranog paketa se uvećava za 400 dinara, sa avansnom uplatom za dati period i SETUP troškove
 • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređeni vremenski period
 • Ponuda KLASIK paketa pristupa važi za fizička lica sa povremenim potrebama preko predviđene mesečne kvote i nije namenjena strimingu i video nadzorima
 • FUP POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja ) popust je automatski odobrava i obračunava na osnovu količine ostvarenog saobraćaja u predhodnom periodu
 • KPO POPUST - Odobrava se korisnicima koji poseduju opremu za fiksni bežični pristup, iznosi 100dinara (umanjuje navedenu cenu)
 • FIKSNA JAVNA IP ADRESA - pozovite da se informišete i/ili pogledajte ProNET pakete pristupa u okviru kojih je predviđena mogućnost iznajmljivanja fiksne javne IP adrese
 • Održavanje u roku od 48 časova od prijave smetnje