Opsti uslovi i cenovnici

INTERNET

dokument datum link
Primerak korisničkog ugovora 03.01.2019. download
Opšti uslovi korišćenja usluga internet pristupa 03.01.2014. download
Cenovnik
internet usluga, paketi pristupa
KUĆNI NET
15.03.2022. download
Cenovnik
internet usluga, paketi pristupa
BIZNIS NET
15.03.2022. download

WEB HOSTING

dokument datum link
Cenovnik
internet usluga, hosting paketi
PREMIUM SSD
15.03.2022. download