Opsti uslovi i cenovnici

INTERNET

dokument datum link
Primerak korisničkog ugovora 03.01.2019. download
Opšti uslovi korišćenja usluga internet pristupa 03.01.2014. download
Cenovnik 15.04.2018. download